ایران تمدن

آشنایی با تمدن ایران

ليست تحقيقات دانش اموزي تاريخ ايران و جهان موجود در گروه تاریخ اماده تحویل به همکاران گرامی

 لیست تحقیقات دانش اموزی کتاب تاریخ ایران و جهان (1)

 

1-     اسکندر مقدونی

2-   منشور کوروش کبیر

3-  پادشاه ی مهرداداشکانی

4-   جاده ی ابریشم

5-   جنگ ملیت (داریوش کبیربا یونان و اتن)

6-   اردشیر بابکان

7-   تئوری سیاسی شاهنشاهی

8-  قوم مادها و شکل گیری پادشاهی ماد

9-   حضرت موسی در مصر

10- مسعود غزنوی

11- خواجه نظام الملک طوسی

12-                    برمکیان

13-                   حسن صباح در الموت

14-                   معاویه پسر یزید

15-                   رنسانس

16-                    سقوط بغداد و اثار ان

17-                   ایین مسیحیت در قرون وسطی

18-                   چنگیزخان

19-                    خواجه نصرالدین طوسی

20-                    قرون وسطی

21-                    رنسانس

22-                   ابن سینا

23-                  بابک خرم دین

24-                  شهر ها در قرون وسطی

25-                  سربداران

26-                   سلطان محمد خوارزمشاه

27-                  کریستف کلمب

28-                  خلفای عباسی

29-                   عطا ملک جوینی

30-                   علامه مجلسی

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-جابر بن حیان

32-تیمور لنگ

33-اسماعیلیان

34-مذهب حنفی

35-ازبکان در ایران

36-مصر باستان

37-داریوش هخامنشی

38-بودا

39-خسرو انوشیروان

40-رسم ساتی

41-کوروش هخامنشی

42-ساسانیان

43-مزدک و عقاید ان

44-گاهشمار ساسانی

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۳۱ساعت 1:48  توسط گوهرشاد  |